بابونه : متأسفانه در استان فارس اقداماتی انجام گرفته است که نه تنها پاسخگوی انتظارات مردم و شعارهای رئیس جمهور تا کنون نبوده است،  بلکه موجب کدورت بسیاری از حامیان دولت گردیده است.

 

 متن کامل بیانیه :

بنام خدا

        رواق منظر چشم من آشیانه توست                               کرم نما و فرود آ که خانه خانة توست

 

رأی 24 خرداد 92 به حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی در حقیقت رأی به اصلاح روند نادرست هشت ساله دولت قبل و هم چنین رأی به شعارها و وعده های انتخاباتی دولت تدبیر و امید بود . خوشبختانه دولت در رابطه با ایجاد فضای امن در حوزه اقتصادی و کاهش نرخ تورم و هم چنین ترمیم و بازسازی جایگاه کشور در روابط بین الملل در این مدت تا حد زیادی موفق بوده است که امید است این روند هم چنان ادامه یابد . آنچه که علاوه بر موارد گفته شده مورد انتظار مردم است مسئولیت های قانونی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه در موضوع حقوق ملت و توجه به مسئولیت های قانونی رئیس جمهور در قانون اساسی و پرداختن به بهسازی فضای سیاسی و امنیتی داخلی و هم چنین استیفای حقوق ملت در قانون اساسی از جمله رعایت آزادی بیان و کرامت و حقوق انسانی و اهتمام جدی در ایجاد فضای نشاط در حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی به خصوص ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد  است . متأسفانه در استان فارس اقداماتی انجام گرفته است که نه تنها پاسخگوی انتظارات مردم  و شعارهای رئیس جمهور تا کنون نبوده است،  بلکه موجب کدورت بسیاری از حامیان دولت گردیده است. امید است حضور ریاست محترم جمهوری و دست آوردهای این سفر مایه امید و خوشحالی قاطبه مردم استان و اصلاح روند مدیریتی استان شود .

 

شورای  هماهنگی جبهه اصلاحات استان فارس تشریف فرمایی ریاست محترم جمهوری و هیأت همراه را به استان فارس خیر مقدم عرض نموده و از مردم مهمان دوست و بویژه اصلاح طلبانی که در 24 خرداد به استقرار دولت تدبیر و امید رأی دادند دعوت می نماید که رسم مهمان نوازی را به جای آورده تا دولت برگزیده خود را به ادامه راه دلگرمتر نمایند .  و رئیس محترم دولت نیز با تبیین رابطه دولت و ملت به تعهدات و مسئولیت های قانونی و اخلاقی خویش در مقابل ملت بویژه در استان فارس عمل نماید ، تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه آنچنان که شایسته این ملت و مردم استان است در اسفند 1394 باشیم .

 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان فارس

اردیبهشت 1394 

You have no rights to post comments