چاپ
دسته: فارس

بابونه : سیدعبدالرزاق موسوی در گفت و گو با خبرگزاری آنا گفت : با توجه به اینکه تاریخ وزارت کشور برای استعفای مدیران سوم تیرماه در نظر گرفته شده بود، مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند باید تا این تاریخ استعفا می‌دادند و آقای احمدی چنین اقدامی را انجام نداده بود.

 

وی افزود: زمان استعفای ایشان با مقررات تناقض دارد و از لحاظ حقوقی مشکل دارد و بر اساس وعده وزیر کشور مبنی بر اینکه اگر مدیری پس از موعد مقرر استعفا دهد با استعفایش موافقت نخواهد شد، نباید با این استعفا اگر واقعا به بهانه حضور در انتخابات بود، موافقت می‌شد.

مسئول بنیاد امید ایرانیان استان فارس تصریح کرد: با موافقت وزیر کشور با استعفای پس از موعد قانونی استاندار، این موضوع در ذهن متبادر می‌شود که استعفای آقای احمدی نمی‌تواند به دلیل حضور در انتخابات باشد.

موسوی همچنین گفت: اگر هم این ادعا را داشته باشند که در زمان مقرر استاندار استعفا داده است، پس چرا دو مسئول روابط عمومی استانداری و معاونت امنیتی استانداری تغییر کردند و استاندار سابق انتصابات در این زمینه انجام داد؟ آقای احمدی در آن زمان اگر استعفا داده بود، نمی‌توانست افراد جدید را منتصب کند.