بابونه : با روی کار آمدن دولت روحانی، مردم منتظر بودند که دیگر رایحه خوش پاك دستان به مشام نرسد و کلید تدبیر و امید نیز در قفل های پوسیده هشت سال رفته و آن ها را باز کند تا مردم را از رنج و عذاب نجات دهد. شاه کلید تدبیر و امید به مصاف حریفان قدرتمند خارجی فرستاده شد و ما بقی کلیدهای تدبیر و

امید نیز از کوچک و بزرگ برای باز شدن قفل های داخلی به صف شدند تا هر یک تلاش کنند که قفل های زنگ زده داخلی را باز کنند ولی در این مسیر برخی بجای باز کردن قفل های پوسیده و زنگ زده، قفلی دیگر زیر فشار اهرم های قدرت بر قفل های قبلی گذاشتند تا با بی تدبیری، امیدهای باقیمانده مردم را نا امید کنند. یکی از قفل های نا امید کننده، انتخاب استاندار فارس، آقای احمدی بود که اندک اندک می رفت تا به عنوان برگ تلخي از تاريخ در حافظه تاریخی مردم فارس جای بگیرد. استانداری که از همان ابتدا هم، کسی توقع حمایت ایشان از اصلاح طلبان را نداشت ولی دیگر فکر نمی کردند که این شخص با اصولگرایان میانه رو هم سر ناسازگاری بگذارد. به طور مثال در حادثه پيش آمده در سفر آقاي مطهري (نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي) به شیراز، توقع افكار عمومي ناشي از قوانين و وظيفه استاندار، ايجاب مي كرد كه ايشان واكنش مناسب تر و پيگير تري از خود نشان دهند. از این قبیل کارها به دفعات از استاندار فارس به چشم خورد و گرد یاس و نا امیدی بر دل مردم فارس نشاند. در این بین اتفاقاتی رخ داد که آقای استاندار را متقاعد کرد که به زودی حامیان قدرتمند او، دیگر نمی توانند کاری برایش انجام دهند و می بایست ترک پست کند. به همین دلیل متن استعفای خود را به وزیر کشور داد تا به گفته خودش جهت کاندیدای مجلس شدن شروع به فعالیت کند.

استعفای آقای احمدی (استاندار) منشا اتفاقات جالبی شد و اینکه لحاظ نکردن زمان بندی دقیق مهلت درخواست استعفا و پذیرش آن جهت کاندیدا شدن نیز، خود بحث مفصلی است. پس از استعفای آقای احمدی، گمانه زنی های زیادی در مورد شخص جایگزین ایشان شد و هر طیف و گروهی، تلاش می کرد در این بازی قدرت شرکت کند و بر مسند استانداری فارس تکیه زند. پس از گذشت دو هفته از استعفاي آقای احمدی، بالاخره انتظار به پایان رسید و اجماعي براي انتخاب آقای افشانی به عنوان استاندار صورت گرفت. ايشان که در سابقه کاری خود پست هایی را در زمان اصلاحات به همراه دارد، به دلیل استعفایی که در حمایت از نمایندگان مستعفی مجلس ششم داده بود، از دید برخی آقایان به عنوان فتنه گر شناخته می شود و انتخابش باعث گردید، استعفاهای دیگری نیز به همراه داشته باشد. شانزده نماینده از هیجده نماینده فارس در مجلس شورای اسلامی که در جلسه بیست و یک تیر ماه در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند به نشانه اعتراض نسبت به انتخاب استاندار جدید استعفا دادند. البته از ظواهر امر پیداست که این استعفا صرفا یک حرکت سیاسی است و به هیچ وجه قصد ندارند که این اقدام خود را به صورت جدی پیگیری کنند و از صندلی مجلس دست بکشند، زیرا در کنار استعفا که دادند، درخواست دیگری نیز مبنی بر استیضاح وزیر کشور را مطرح کردند و پیگیر آن هستند.

باید دید سایر نمایندگان مجلس تا چه اندازه با طرح استیضاح وزیر کشور موافق هستند. نمایندگانی که به خوبی می دانند در صورت برکناری وزیر کشور و آمدن شخص جدید، به احتمال خیلی زیاد تغییرات بسیاری را در استاندار ها شاهد خواهیم بود و ریسک این کار، آن هم در سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی است بسیار بالاست و ممکن است برایشان زیان بار باشد. حال باید منتظر ماند، اکنون که امید به دل مردم استان فارس برگشت، این امید ماندگار است و به دل مردم برخی استان های دیگر هم بر می گردد یا اینکه فشار های زیاد، منجر به بازگشت وضعیت به صورت قبل می شود.

 

علی دهقان

دانشجوی ارشد حقوق عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس 

You have no rights to post comments