بابونه : نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز اعلام شد. بر اساس این نتایج آقاي بهرام پارسائي با 197471 رأي، آقاي فرج اله رجبي با 172883 رأي و آقای آقاي مسعود رضائي با 142667 رأي در دوره اول به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و آقایان علي اكبري با 132474 رأي و آقاي جعفر قادري با 111961 رأي بر ای ورود به مجلس شورای اسلامی در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت.

یاد آوری می شود هر چهار نفر اول حوزه انتخابیه شیراز مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت بودند که با عنوان لیست امید وارد رقابت انتخاباتی شده بودند.

 

 آگهی نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز :

در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين نامه اجرايى آن، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه شيراز مي رساند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه در حوزه انتخابيه شيراز برگزار شد جمع آراي مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 608024 بود كه اشخاص زیر به ترتيب

1.آقاي بهرام پارسائي نام پدر خدابخش داراي 197471 رأي

2.آقاي فرج اله رجبي نام پدر مرتضي داراي 172883 رأي

3.آقاي مسعود رضائي نام پدر خدايار داراي 142667 رأي

4.آقاي علي اكبري نام پدر فتحعلى داراي132474 رأي

5.آقاي جعفر قادري نام پدر حيدر داراي 111961 رأي

6.آقاي حسين نجابت نام پدر حيدرعلي داراي 86517 رأي

7.آقاي فريدون عباسي دواني نام پدر محمدحسين داراي85574 رأي

8.آقاي سيد احمد رضا دستغيب نام پدر سيد علي اصغر داراي81813 رأي

9.آقاي ابراهيم عزيزي نام پدر رضا داراي75314 رأي

10.آقاي محمدرضا محمدي كشكولي نام پدر حسين پاشا داراي 68816 رأي

11.آقاي سيد حسين ذوالانوار نام پدر سيد حسن داراي51128 رأي

12.آقاي شاهين محمد صادقي نام پدر غلامعلي داراي  49647 رأي

13.خانم معصومه زارع نام پدر محمد بني داراي 40649 رأي

14.آقاي ضرغام صادقي نام پدر غيظان داراي33538 رأي

15.آقاي مسعود زارعي نام پدر علي داراي25962 رأي

16.آقاي سيدعلاالدين کراماتى نام پدر مير عبدالوهاب داراي21711 رأي

17.آقاي علي احمدي نام پدر حسنقلي داراي  19958رأي

18.آقاي كورش زارع نام پدر محمد داراي19739 رأي

19.آقاي علي دهقان فارسي نام پدر خانعلي داراي15123 رأي

20.آقاي غلام حسين يعقوبي نام پدر شكراله داراي  14106 رأي

21.خانم آيدا نعمت الهي نام پدر علي محمد داراي  13920 رأي

22.آقاي سيدرضا موسوي تبار نام پدر سيدكريم داراي  12163 رأي

23.آقاي جوانشير كدخداپور نام پدر باقر داراي11526 رأي

24.آقاي محمدهادي رباني نام پدر رحيم داراي 9582 رأي

25.آقاي اسفنديار رضائي نام پدر جهان زير داراي9347 رأي

26.خانم سهيلا زراعت پيشه نام پدر قباد داراي8914 رأي

27.خانم مريم آموزگار نام پدر محمود داراي8589 رأي

28.آقای مصطفي اميري نام پدر علمدار داراي8465 رأي

29.خانم سیده زهرا حسيني نام پدر سيد محسن داراي8167 رأي

30.آقاي علي مراد جعفري نام پدر اله مراد داراي7510 رأي

31.آقاي سيدجلال الدين محمدي بيدك نام پدر شكراله داراي7310 رأي

32.آقاي حميدرضا عباسي نام پدر الخاص داراي6821 رأي

33.آقاي جمشيد آراسته نام پدر غلامحسين داراي6708 رأي

34.آقاي علي مدد نوروزي نام پدر علي يار داراي6685 رأي

35.آقاي محمدمحسن يقطين نام پدر محمد رضا داراي5734 رأي

36.آقاي حسين ظل انوار نام پدر كمال داراي 5539 رأی

37.خانم نجمه زكي پور نام پدر علي اصغر داراي5421 رأي

38.آقاي سيدمحمدطاهر موسوي نام پدر حبيب داراي5170 رأي

39.آقاي حسين عباسي نام پدر علي اصغر داراي4518 رأي

40.خانم مريم ده بزرگي نام پدر رجب داراي  4452 رأي

41.آقاي محمدرضا عادليان نام پدر ناصر داراي3839 رأي

42.آقاي مسعود پايداري نام پدر ناصر داراي3642 رأي

43.آقاي سيدمحسن يوسفي بداف نام پدر سيد خليل داراي 3316 رأي

44.خانم محبوبه رضائي نام پدر حسنعلي داراي3227رأي

45.آقاي اكبر شفيعي نام پدر حسنعلي داراي3173 رأي

46.فريدون بقاءدشتكي نام پدر ابراهيم داراي3084 رأي

47.آقاي عبدالرضا خلج نام پدر ذبيح اله داراي2940 رأي

48.آقای سيدعلي اصغر آهوئي نام پدر سيد محمد داراي2748 رأي

49.خانم زهرا لهسائي نام پدر سيد ضيا الدين داراي2568 رأي

50.آقاي ابراهيم زارع نام پدر ابوتراب داراي2317 رأي

51.آقاي سيدكاظم شيرازي نام پدر سيد محمد باقر داراي2290 رأي

52.آقاي صابر فتوح آبادي نام پدر محمد زمان داراي2103 رأي

53.آقاي غلامحسن شمسي شاهزاده بيگمي نام پدر خداکرم داراي2051 رأي

54.آقاي غلامحسين زارع نام پدر سر افراز داراي1923 رأي

55.آقای محمد صادق رجايي عليايي نام پدر محمد حسين داراي1916 رأي

56.آقاي ابوالفضل انصاري نام پدر غلامحسن داراي1916 رأي

57.خانم سارا خداكرمي نام پدر محمد هاشم داراي1712 رأي

58.خانم زهرا تاج محمدعلي نژاد نام پدر عليرضا داراي1709 رأي

59.آقاي سهراب قنبري نام پدر نوراله داراي1664 رأي

60.آقاي محمد ذوالعدل نام پدر احمد داراي1559 رأي

61.خانم شهرزاد مسلمي نام پدر مراد داراي1530 رأي

62.آقاي يعقوب قرقاني نام پدر قباد داراي1514 رأي

63.آقاي علي محمد روانستان نام پدر فرج اله داراي1420 رأي

64.آقاي محمدحسين شكور نام پدر مصطفي داراي1398 رأي

65.آقاي سيد مقصود هاشمي بيان نام پدر سيد يونس داراي1388 رأي

66.آقاي امير دهقان نام پدر محمد علي داراي1350 رأي

67.آقاي محسن عمادي نام پدر غلام رضا داراي1330 رأي

68.آقاي علي اصغر ميرزائي عبداليوسفي نام پدر جان حسين داراي1309 رأي

69.آقاي محمدحسين شهبازي نام پدر جهانگير داراي1243 رأي

70.آقای محمد اسدي نام پدر آقا داراي1230 رأي

71.آقاي فرامرز كشت كار نام پدر نصرالله داراي1225 رأي

72.آقاي حسين نوراني نام پدر محمد داراي1166 رأي

73.آقاي حسين پرويزي نام پدر محمد علي داراي1162 رأي

74.آقاي ابراهيم جعفري نام پدر حسنعلي داراي1142 رأي

75.آقاي جليل شه پرست نام پدر مهدي داراي1141 رأي

76.خانم عاطفه عبداله زاده فرد نام پدر رحيم داراي1140 رأي

77.آقاي جواد گرگين نام پدر مرتضي داراي1140 رأي

78.آقای مهدي رسول زاده حقيقي نام پدر عبدالرسول داراي1126 رأي

79.آقاي روح اله خالقي سروستاني نام پدر حسين داراي1117 رأي

80.آقاي محمد جباريان نام پدر جلال داراي1065 رأي

81.آقاي جعفر شريفي نام پدر اله يار داراي997 رأي

82.آقاي عليرضا شعله ورفرد نام پدر رسول داراي942 رأي

83.آقاي پدرام باسري نام پدر غلامحسين داراي878 رأي

84.آقاي سيامك نادري نام پدر صمد داراي850 رأي

85.آقاي مهدی حسنى نام پدر على ناز داراي834 رأي

86.آقاي رضا افشين مهر نام پدر عبدالرسول داراي824 رأي

87.آقای غلامرضا ميرزائي نام پدر ميرزا احمد داراي800 رأي

88.آقاي اميرحسين عمادي نام پدر علي اصغر داراي730رأي

89.آقاي اسماعيل رمضاني نام پدر خسرو داراي725رأي

90.آقاي سعيد تاجيك نام پدر مجتبي داراي 636 رأي

91.آقاي حسن محمدي نام پدر محمد داراي611 رأي

92.آقاي رضا مصمم مطهري نام پدر محمدباقر داراي580 رأي

93.آقاي عبدالكريم عطائي نام پدر كردي داراي567 رأي

94.آقاي مهدي مهرانپور نام پدر محمد رضا داراي508 رأي

95.آقاي محسن محمدپور نام پدر محمد داراي442رأي

96.آقاي مجيد مقامي نام پدر محمد علي داراي 440 رأي

97.آقاي علي برق پيما نام پدر عبداله داراي334 رأي

98.آقاي منصور بارزمان نام پدر جهانبخش داراي325 رأي

99.آقاي علي صراطي نام پدر محمد علي داراي266 رأي

100.آقاي مهدي صيادي پور نام پدر محمدحسين داراي264 رأي

101.آقاي عليرضا بودش نام پدر شكراله داراي164 رأي

 

می باشند .اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري شهرستان شيراز براي قبول شكايات آماده مي باشد .

در ضمن به استناد تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان

نيز تـسليم دارند و شكايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .

هم چنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .

حيدر عاليشوندي فرماندار شهرستان شيراز

مركز حوزه انتخابيه شيراز

 

منبع :
http://shiraz.farsp.ir/info.aspx?type=n&id=10519

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments