بابونه: در آینده‌ای نه‌چندان دور و در همین روزها مراجع و علما مردم را با حضور در پای صندوق رأی دعوت می‌کنند و آنان را با تکلیف شرعی رأی دادن هشدار می‌دهند که رأی دادن تکلیف و واجب است.

 

باید گفت که تکلیف شرعی لوازمی دارد و باید رعایت شود و الا صرف رأی دادن شاید انجام تکلیف ناقص شود.

مثلاً وقتی قراراست نماز بخوانیم باید مقدمات جانبی آن یعنی داشتن طهارت، با وضو بودن، مکان مناسب و زمان مناسب و... رعایت شود تا یک نماز انجام شود و یا انجام روزه و دیگر احکام نیز به همین صورت است

حال برای رأی دادن باید مقدمات آن‌که :

 بی‌طرفی در تائید و رد صلاحیت‌ها

 ایجاد فضای عادلانه در بین رقیبان

ایجاد فرصت‌های تبلیغاتی و آگاهی بخشی به مردم

دقت در گذاشتن مجریان و ناظران منصف

کنترل و بستن راه‌های تقلب و تخلف و...

به‌خوبی رعایت شود تا بتوان به انجام یک تکلیف اجتماعی -شرعی دست زد و انتخابات صحیح و درست داشته باشیم.

سؤال این است وظیفه مراجع، علما، خبرگان فقط اعلام تکلیف بر گردن مردم است و یا توجه دادن و تذکر دادن به همه جوانب و لوازم آن است؟

سؤالی که پاسخش می‌تواند مردم را با شوق و اطمینان بیشتری به‌پای صندوق‌های رأی بکشاند

منتظر پاسخ آنان هستیم.

 

 

 

You have no rights to post comments