بابونه: جامعه ای پایه علمی اش استوار، دانش علمی اش پر بار و انتظار افرادش از حاکمیت با توانمندی علمی و تخصصی اش همسویی و همخوانی خواهد داشت که رقابتهای علمی اش فارغ از صوابدید و امتیازات مبسوط شکل گرفته و در میدان رقابتهای علمی آنکس که واقعا پیشتاز است زودتر به مقصد برسد ...

 

بستر کسب علم و دانش با آزادی اندیشه و بیان مهیا گردد تا استعداد و خلاقیت در خور شایستگی و توانمندی دانشجو شکل گرفته و شکوفا گردد.

نیازهای علمی و تنگناهای تخصصی و فرهنگی جامعه مرتفع تا از خروج ارز از مملکت برای ادامه ی تحصیل دانشجو به خارج از کشور  ممانعت بعمل آید.

بر کسی پوشیده نیست که در گذشته ی دور بیشتر و در زمان حال کمتر دانشجویانی داریم که برای ادامه ی تحصیل به خارج از کشور مثلأ هندوستان عزیمت نموده و بار مالی سنگینی را بر خانواده و کشور متبوع خود تحمیل مینمایند و گاهأ به دلیل دوری از وطن و فرهنگ متفاوت کشور بیگانه نتائج مطلوب و مفید علمی را عاید نميشوند.

دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از شرایط مفید و سازنده ، فرصتی است نیکو برای جذب دانشجویانی که دغدغه ی ادامه تحصیل را داشته و هزینه ای را که متحمل میشوند در میهن خود ذخیره نموده نه انتقال آن به کشوری بیگانه.

دانشجویان در این دانشگاه با فرهنگ کشور خود انس گرفته، مراوده، تبادل فکری، علمی و فرهنگی در حین تحصیل را  ( که امری است بسیار سازنده و مهم ) با کسانی به کار خواهند گرفت که همگام و همدوش با آنها سازندگان و مدیران آینده ی این مملکت خواهند بود.

ره آورد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ی خلق تخصص های گوناگون و ارایه ی خدمات ارزنده به میهن ارزشمند ، چشمگیر و قابل تحسین است و آنچه ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید حمایت بی دریغ  و ایجاد زمینه های مناسبتر برای ایفای نقش سازنده تر این نهاد ارزشمند علمی است.

نا گفته نماند که بار سنگین هزینه تحصیلی برای بخشی از رهپويان علم و دانش ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی که بر اثر سیاست های نادرست و اشتباه بر مردم تحمیل گردیده ملموس و بر همگان روشن و آشکار است. حل این مشکل و هموار ساختن راه خصوصا برای جوانان که سرمایه ی آتی کشور خواهند بود برای بارور ساختن هرچه بیشتر توانمندیهای علمی ، ضروری و حائز اهمیت است.

بر صاحبان اختیار ، دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه است که برای حل این معضل اجتماعی چاره اندیشی و راه حل مناسبی اختیار نموده تا از گسترش دامنه ی اختلاف طبقاتی شوم ، ناشی از فقر و نداری و همچنین تبعیض بین قشر فقیر و غنی جامعه و از طرفی تداوم کارشکنی عوامل مخرب و مبتکر جنگ و ستیز نسبت به جریانات موفق و کار آمد در جامعه و دانشگاه آزاد جلوگیری و ممانعت بعمل آید.....

در جوامع بشری هر نهاد و یا مؤسسه ای که ایجاد میگردد در ابتدا توسط مؤسسینی طراحی و ابداء میشود بدیهی است که چنین نهادی برای خدمات رسانی به مردم ایجاد گردیده و پیامد مثبت آن باعث ارتقاء سطح توانمندیهای جامعه خواهد شد ، جایگاه مسببان و مؤسسين چنین نهادهایی محفوظ و در انظار مردم قابل احترام و ارزش است   اگر ایجاد موانع و کارشکنی هایی که گاهأ در راستای اهداف دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق میافتد و یا مشکلاتی که برای این نهاد  آفریده می شود  به دلیل مخالفت با آیت ... هاشمی رفسنجانی است که مؤسس آن بوده عملی وقیح و ناپسند است

چرا که نباید خیر و صلاح مردم را  مورد هجوم و تخریب قرار داد به منافع کشور لطمه وارد نمود و خدمات کسی را که در تشکیل چنین نهاد پویایی نقش سازنده داشته است و زحمات طاقت فرسایی را متحمل گردیده چنانکه آثار ارزشمند خدماتش برای نسلهای آینده نیز به یادگار خواهد ماند اغماض و نادیده گرفت......

عنوان "آزاد" در دانشگاه آزاد اسلامی را میتوان به معنای آزادی حضور همه سلایق و نگرش ها در این دانشگاه دانست که این خود نماد مردمی بودن و استقلال در این دانشگاه است...

بلحاظ نیاز جامعه ی بشری و باز نماندن از رهپويان علم و دانش در دهکده ی جهانی بر همه ی سیاستمداران و دلسوزان  کشور بویژه مؤسسین و دست اندکاران دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است که برای شکوفایی اهداف و آرمان این نهاد پویا و کار آمد کوشا بوده و برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت توسعه و ارتقاء اهداف آن نیز جامه ی عمل بپوشند.

ایام مستدام باد.

 

سامان کرم نیا

فروردین 1394 

You have no rights to post comments