بابونه: در دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، لیست امید با حمایت ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در هر چهار حوزه انتخابیه استان فارس در شهرستان های شیراز(علی اکبری)، ممسنی و رستم (مسعود گودرزی)، نی ریز و استهبان (اصغر مسعودی) و داراب و زرین دشت (رضا انصاری) به پیروزی رسیدند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور اسامی منتخب مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده ، به شرح ذیل می‌باشد:

 

در حوزه انتخابیه شیراز

 آقای علی اکبری

با کسب98822 رأی از مجموع 170799 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت[1]

 

 در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم

 آقای مسعود گودرزی

با کسب 55995 رأی از مجموع 92032آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .[2]

 

در حوزه انتخابیه نی‌ریز و استهبان

 آقای اصغر مسعودی

 با کسب 34381 رأی از مجموع 68609 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت[3]

 

در حوزه انتخابیه داراب و زرین‌دشت

 آقای رضا انصاری

 با کسب 62291 رأی از مجموع 116629 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند[4]

 

لازم به یادآوری است در دور اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز سه نفر از کاندیدای لیست امید به مجلس راه یافتند و با راه یافتن نفر چهارم از لیست امید، اصولگرایان حتی یک کرسی مجلس دهم را هم نتوانستند به خود اختصاص دهند.

 


 [1] -http://entekhabat.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=0acc1101-7647-4d11-9eb7-71176da8ffcb&ID=0292a38a-43b4-4bdd-bdc8-1b05018bda4b

[2] - http://entekhabat.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=0acc1101-7647-4d11-9eb7-71176da8ffcb&ID=c6748412-2f9a-41bb-b756-f3368d897d67

[3] - http://entekhabat.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=0acc1101-7647-4d11-9eb7-71176da8ffcb&ID=defd294a-31d5-4adc-b28d-5e32a266c074

[4] -http://entekhabat.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=0acc1101-7647-4d11-9eb7-71176da8ffcb&ID=ef4bf341-608a-4b96-bf3f-94f777db6f8c 

You have no rights to post comments