بابونه : حاج يدالله آمالي دعوت حق را لبيك گفت خبر تلخي كه  امروز در كازرون دهان به دهان چرخيد و مردم بخصوص كتاب خوانان   واهل فرهنگ را اندوهگين نمود . باري  كازرون يكي از  خادمان عرصه ي  فرهنگ خود را از دست داد. مرحوم حاج يدالله آمالي اولين كسي كه در كازرون مغازه  كتابفروشي ايجاد كرد:

 

«پيش از انكه يدالله آمالي جوانك بازگشته از نظام اجباري فراغت يافته جوياي كار ، دكه ي كتابفروشي خود را در مدخل بازار و در چند قدمي ميدان خيرات (شهداي كنوني) داير كند ، در كازرون نه جايي براي فروش كتاب وجود داشت  ونه سابقه داشت ....علاقه مندان به فراورده هاي فرهنگي ، مورد ِ دلخواه خود را يا به بهاي گزاف مي خريدند  يا رونويسي مي كردند . ....اولين كتابفروشي را در كازرون   يدالله آمالي داير كرد .در سال 1330 خورشيدي  در راسته جنوب غرب بازار  . دكه ي كوچكي در چند قدمي سر خيرات كه مركز اصلي داد و ستد كالا و عرضه توليد هاي بومي و روستايي بود . ....در كتاب فروشي امالي بيشتر نشريات روز و كمي كتاب عرضه مي شد . در سال 1331 كتاب فروشي امالي به قفسه اي  در ميدان خيرات نقل مكان داده شد تا سال 1342 كه به خيابان شاه (شهداي كنوني) نقل مكان كرد . پيشتر ها كتاب را كرايه مي داد به روزي يك ريال امروز كتاب و لوازم التحرير و نشريات مي فروشد گاهي صحافي مي كرد و بدينسان تا امروز 53 سال از عمر خود را در راه خدمات فرهنگي مصرف ساخته و همچنان استوار مانده است ...»[1]*

شادروان حاج يدالله امالي- فرزند مرحوم محمد خليل ولادت 1308 –  با ايجاد اولين مغازه كتابفروشي بي شك نقش منحصر به فردي را در عرصه ي فرهنگي براي كازرون ايفا كرده است  . اگر چه مغازه ايشان  چندان بزرگ نبود اما بزرگواري و ادب و فضل و دانش  ايشان اين مغازه را براي چندين دهه به محل تردد و گپ و گفت همشهريان اهل كتاب و كتابخواني و روزنامه خوانان تبديل كرده بود . بارها  و بارها پيش مي امد  كه  حقير به مغازه ايشان مراجعه مي كرد تا صرفا روزنامه اشتراك  خود را بگيرد و با عجله پي كار و مشغله هاي ديگر برود اما تا به خود مي امد مي ديد چه مدت مديديست  گرم صحبت و گفتگو با كتابفروش خوش بيان و اهل دانش وكتاب و  كمال گشته و از كارهاي خود عقب مانده است . هرگز ساعات و دقا يقي را كه بخصوص در دهه ي هفتاد خورشيدي كه هر بعد از ظهر براي گرفتن روزنامه به مغازه ايشان مراجعه مي كردم  و با اين بزرگوار به حرف و بحث  مي پرداختم و از ان لذت مي بردم فراموش نخواهم كرد . روحش شاد و رحمت و مغفرت الهی نصیبش باد.

 

 

 

مراسم تشييع جنازه، تدفين و یادبود

 

مراسم تشييع جنازه و تدفين آن مرحوم روز شنبه 22/ 1/ 94 ساعت 17 از ميدان سيد محمد و مراسم يادبود ايشان روز دوشنبه 24 /1/ 94 از ساعت 16 تا 18 در مسجد الزهراي كازرون برگزار ميگردد. نگارنده ضايعه ي فوت مرحوم حاج يدالله آمالي را به خانواده گرامي ايشان و همه ي فرهنگ دوستان تسليت عرض مي نمايد و اطمينان دارد همشهريان گرامي با شركت  گسترده خود در اين مراسم ضمن طلب مغفرت براي آن مرحوم و تسلي بازماندگان، يك عمر خدمات صادقانه ايشان را ارج خواهند نهاد .

 

 محمد رضا مختاری

21 فروردین 1393[1] - حاتمي، حسن – كازرونيه جلد سوم چاپ نخست 1385 

You have no rights to post comments