بابونه: بهار یعنی دوباره سبز شدن، و عید یعنی بازگشت دوباره شادی، بهار بهترین دلیل برای آغاز است و عید بهترین فرصت؛ عید سعید نوروز این فرخنده یادگار تاریخ و تمدن ایرانی بر تمام دوستداران نوروز مبارک باد. «فرخنده باد بر همگان مقدم بهار / نوروز،جاودانه ترین جشن روزگار»

 

 

 

You have no rights to post comments