بابونه: به گزارش ایرنا رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون گفت: حاج خراسانی یداللهی یکی ازخیرین این شهرستان سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه تکمیل سالن ورزشی سرپوشیده نیمه تمام کازرون را تامین کرد.

 

عباس حسین پور، شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این سالن ورزشی که مساحت آن 600 مترمربع است، حدود 9 سال قبل عملیات احداث آن تا حد یک سوله انجام شد لیکن به دلیل کمبود اعتبار، ادامه ساخت آن متوقف شد.

وی بیان داشت: پس از رایزنی این اداره با خیر یاد شده که مقیم خارج از کشور است، این فرد نیک اندیش با هدف کمک به ورزش شهرستان کازرون، پرداخت سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای تکمیل این پروژه ورزشی را تقبل کرد و هم اکنون عملیات ساخت آن از سرگرفته شده و قرار است تا پایان سال 94 به پایان رسد. 

You have no rights to post comments