بابونه : به گزارش ایرنا  وضعیت موجود آب شهرستان کازرون در بازدید فرماندار و مدیر امور منابع آب و کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان از منطقه پوشیگان بررسی شد. دراین بازدید که جمعه صورت گرفت،صمد سعید مدیر امور آب شهرستان کازرون گفت:

با توجه به میزان 40 درصدی کاهش بارندگی در سالهای اخیر در این شهرستان از 37 رشته قنات تنها دو رشته فعا ل است و از 114 چشمه 22 دهنه آبدهی دارد.

 

وی ادامه داد:آب های زیرزمینی درشهرستان کازرون نسبت به سال های 74و75 به میزان 13 متر کاهش دارد و نسبت به امسال سه متر افت آب داریم.

 

سعید گفت:دبی آب رودخانه شاپور 1500 لیتر در ثانیه است که میزان آبی که برای شرب به شهر کازرون حاصل می شود 100 لیتر در ثانیه است.

 

مدیر امور منابع آب کازرون گفت: بخش دیگری از آب کازرون از 16 حلقه چاه آهکی که آبدهی هرکدام از چاه ها 25 لیتر در ثانیه است تامین می شود که با توجه به کاهش بارندگی و افزایش جمعیت، آب چاه های آهکی هم بطور چشمگیری کاهش یافته است.

 

وی اضافه کرد 95 در صد آب در شهرستان در بخش کشاورزی چهار در صد در بخش شرب ویک درصد در بخش صنایع کوچک مصرف می شود که یکی از راه های جبران کم آبی هم در بخش کشاورزی و هم شرب صرفه جویی است.

 

سعید ادامه داد: راه دوم پرکردن چاه های غیر مجاز است که طی سال گذشته حدود 218 حلقه چاه غیر مجاز پر شد و 800 حلقه چاه غیر مجاز دیگر وجود دارد که باید پر شود.

 

این مقام گفت:یکی دیگر از راه های کنترل مصرف بی رویه آب نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های برقی است .

 

در این بازدید حمید رضا گرامی فرماندارکازرون گفت: با توجه به کاهش 50 درصدی بارندگی در شهرستان کازرون باید با هماهنگی مردم ومسئولین مصرف آب مدیریت شود تا به مرحله بحران نرسیم.

 

وی گفت: راهکارهایی که برای صرفه جویی در مصرف آب باید انجام شودفرهنگ سازی بین مردم از دبستان تا دانشگاه ها ومجامع عمومی است.

 

گرامی بیان کرد: یکی از دلایل هدر رفت آب در شهر وروستاها فرسوده بودن شبکه های آب رسانی و کانال های انتقال آب های کشاورزی است که برای بهینه سازی این دو مورد اعتباری افزون بر 15 میلیارد تومان از اعتبارات تعریف شده به آبفای شهری وروستایی تخصیص یافته است.

 

فرماندار کازرون گفت: سرعت بخشیدن به اتمام دو سد در شهرستان کازرون کمک بزرگی به حل مشکل آب کشاورزی خواهد کرد و از دیگر موارد صرفه جویی درآب استفاده از کشت جایگزین بجای کشت های پرمصرف آب است.

 

گرامی افزود:سالهاست درصدی از آب چشمه ساسان به استان بوشهر فرستاده می شودوالبته علاوه براین از 29 حلقه چاه 10 حلقه چاه آب به استان بوشهر فرستاده می شود که اگر در استان بوشهر بتواند از امکاناتی مثل آب شیرین کن این آب تامین کند بخشی از مشکل آب شهرستان کازرون حل می شود .

 

مهرداد بازیار کارشناس مسوول جهاد کشاورزی کازرون گفت:با هدف صرفه جویی درآب، کاشت برنج را در حاشیه رودخانه شاپور ممنوع کرده ایم و به جای آن توصیه کشت جایگزین از جمله ماش کرده است.

 

وی افزود:از دیگر اقدامات هدایت کشاورزان به کشت گلخانه ای صیفی و سبزی وگل های زینتی است که تا کنون 10 موردبرای متقاضیان کشت گلخانه ای پروانه صادرشده است.

 

 

 

You have no rights to post comments