بابونه : چندی پیش مهندس جمال خداپرست، رییس اداره محیط زیست کازرون از سمتش برکنار و شخص دیگری جایگزین ایشان شد. برای او که رفته  ـ و من تا کنون وی را از نزدیک ندیده ام ـ آرزوی توفیق در زندگی و برای فردی که به جای ایشان آمده آرزوی موفقیت در انجام مسوولیت دارم.

 

آنچه مرا واداشت تا چند کلمه ای با مسوولان امر سخن بگویم این بود که برخی از شهروندان کازرونی به دفاع از شخص برکنار شده پرداختند و شخصا هم تحقیقی کردم که مشخص شد ایشان در کارش مشکل فلان و فلان نداشته است؛ اما چرا باید برود؟!

آنچه مشخص است او قطعا فردی سیاسی و وابسته به یک جناح خاص نبوده که بخواهم به این بهانه به دفاع از وی بپردازم. پس اگراو سیاسی نبوده و به خاطر مسایل سیاسی برکنار نشده به چه علت؟! به سوابق مدیریتی او هم اگر بپردازیم مشکل خاصی نداشته است که به راحتی از سمت خود برکنار شود؛ پس به چه دلیل؟!

آنچه به عنوان یک شهروند می خواهم از مسوولینی که در برکناری ایشان نقش داشته اند سوال کنم این است که علت برکناری مهندس جمال خداپرست از سمت ریاست اداره محیط زیست کازرون چیست؟!

اگر امروز بتوانیم پاسخگوی مردم برای عزل یک مدیر باشیم آنگاه پاسخگوی سوالات دیگر شهروندان در عرصه های دیگر خواهیم بود. من امروز که دولت روحانی بر مسند امور است در مقام پرسشگری از دولت روحانی سوال می کنم چه کسی باید پاسخگوی اعتراض حامیان ریاست سابق اداره محیط زیست کازرون باشد؟ فرماندار، مدیر کل محیط زیست یا... .

اگر مسوولیت بر عهده دولت روحانی است باید پاسخگوی خیل هواداران ایشان و سایر مردم باشد و اگر نیست پس چه کسی باید پاسخگو باشد؟! به عنوان یک شهروند از نهادها و دستگاههای انتخابی و انتصابی درخواست می کنم اجازه دهند باب پاسخگویی در شهرستان و استان باز شود و بگذارید مردم که صاحبان اصلی کشور هستند در جریان امور قرار بگیرند.

قطعا چه کسانی که امروز در راس امورند و چه آنانکه قبلا مسوولیت داشته اند به این امر واقفند که به علت عدم فضای نقد و انتقاد و پاسخگویی مناسب هنوز شهرستان کازرون در مدار توسعه مناسب قرار نگرفته است.

اگر چه اغلب به پیشینه شهرستان کازرون آگاهی کافی دارند و می گویند وضعیت کنونی شایسته این مردم نیست پس چرا وضعیت این است؟! آیا به این علت نیست که کسی به شکل مناسب و قانع کننده پاسخگوی مسایل و مشکلات بوجود آمده برای این شهرستان نیست!

تا کنون در این شهرستان از هر دو جناح سیاسی مسوولیت امور را مدتی بر عهده داشته اند اما پاسخگویان شایسته ای در باره عملکرد خویش نبوده اند؛ اجازه دهیم این سنت حسنه یعنی پاسخگویی به مردم و مسوولیت پذیری در برابر تصمیمات اتخاذ شده برای اولین بار در دولت روحانی کلید بخورد، شاید آغازی باشد برای توسعه همه جانبه شهرستان کازرون . ان شاء الله

 

حسین پیروان

28 بهمن 1393   

You have no rights to post comments