بابونه : مرگ ناگهانی مهندس قاسم کشتکاری که در جریان یک ماموریت اداری اتفاق افتاد، برای همه ی کسانی که ایشان را می شناختند بسیار سخت و حزن انگیز بود. انسانی با اخلاق که حیاتش مایه ی خیر و برکت و مرگش نیز در پی خیر و نیکی! و چه سعادتی بالاتر از این!

 

مرگ قاسم عزیز، همانند زندگیش حیاتبخش بود؛ خانواده محترم مهندس قاسم کشتکاری با اهدای بخشی از جسم عزیزشان به بیماران نیازمند، امید را در دل آنها زنده کردند و با این عمل خداپسندانه و انسان دوستانه، بخشش را معنا نمودند و روح قاسم عزیز را شاد کردند.

خانواده مهندس کشتکاری در اقدامی دیگر، مخارج مراسم چهلم و سالگرد عزیز از دست رفته شان را برای کمک به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور اختصاص دادند و با این عمل خیر خواهانه آغازی بر پایان یک زندگی شرافتمندانه را رقم زدند.

در مراسم ختم آن مرحوم نیز خانواده ی صبور ایشان اعلام کردند که به جهت نزدیکی سال نو لباس مشکی نپوشید و هر کس هر کار خیری دارد انجام دهد. روحش شاد و غریق رحمت الهی.

 

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را 

 

You have no rights to post comments