فهرست مطلب

 

 

 

 

 

 

دل نوشته های یک دانش آموز قدیمی

 

 

 

 

 

بابونه : معلمی که با ریاضیات زندگی کرد.

دانشش را هر روز سخاوتمندانه تقسیم می نمود .

حسابان می آموخت اما هیچگاه محبت هایش را محاسبه نکرد .

اعداد را به بی نهایت می کشاند و توان می داد. اما دریغا گویی که اعداد را توان شمارش ضربان قلب پر محبتش نبود.

نامهربانانه جذر گرفتند و جذر گرفتند...

تا اندکش کردند

وسرانجام به سکون..

سرافرازانه زیست و یادش به سرافرازی در میان شاگردان- همکاران-دوستان- وخصوصا خانواده ی سربلندش به یادگار خواهد ماند .

پروردگارا روانش را در سایه ی بخشندگیت شاد و همنشین بندگان نیکت گردان.

وبازماندگانش را در این اندوه جانکاه بردباری ده.

 

کشاورز از مشهد.

اردیبهشت 1394

 

You have no rights to post comments