بابونه : افزایش قیمت بنزین در چند روز اخیر، توجه اقشار مختلف مردم را به خود جلب نموده است و بعضا موضوعی برای تسویه حساب های سیاسی شده است؛ به همین دلیل و برای تثبیت حافظه ی تاریخی ملت ایران در اینجا روند افزایش قیمت بنزین در ده سال گذشته را بررسی می نماییم :

 

در سال 1384 یعنی پایان دولت سیدمحمد خاتمی، بنزین به صورت تک نرخی و با قیمت هر لیتر 80 تومان عرضه می شد.[1]

در سال 1392 یعنی پایان دولت احمدی نژاد، بنزین به صورت دو نرخی توزیع گردید. بنزین سهمیه ای لیتری 400 تومان و بنزین آزاد لیتری 700 تومان عرضه می شد.[2]

و بالاخره در خرداد 1394 یعنی دومین سال دولت روحانی،  بنزین تک نرخی شد و قیمت هر لیتر بنزین معمولی به 1000 تومان افزایش یافت.

مقایسه ی قیمت بنزین در ده سال گذشته نشان می دهد که :

در سال 1392 یعنی پایان دولت احمدی نژاد، قیمت بنزین نسبت به سال 1384 یعنی پایان دولت سید محمد خاتمی، در نوع سهمیه ای پنج برابر و در نوع بنزین آزاد هشت و هفتاد و پنج صدم برابر افزایش داشته است.

همچنین در خرداد سال 1394 یعنی دومین سال دولت روحانی، بنزین تک نرخی شد و قیمت آن به 1000 تومان در هر لیتر افزایش یافت. این بدان معناست که قیمت بنزین نسبت به سال 1392 یعنی پایان دولت احمدی نژاد در نوع  بنزین آزاد یک و چهل و سه صدم برابر و در نوع بنزین سهمیه ای دو و نیم برابر افزایش یافته است.

البته تا پایان دولت روحانی هنوز زمان قابل توجهی باقیمانده است و معلوم نیست روند افزایش ها به چه شکلی باشد؟! نمودار زیر وضعیت وضعیت فوق را نشان می هد : 

 

 

عبدالرزاق خواجه زاده

هشتم خرداد 1394

 

You have no rights to post comments