چاپ
دسته: اقتصاد

بابونه: به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: محمد پدرام با برداشت 5 هزار و 540 کیلوگرم گندم دیم در هر هکتار، رکورد بیشترین تولید گندم دیم را در استان فارس به خود اختصاص داد.

 

عبدالصاحب قائمی افزود: همچنین حسین اسکندری یکی دیگر از کشاورزان کازرونی با برداشت 9 تن گندم آبی در هکتار، رکورد بیشترین تولید این نوع کشت را در استان کسب کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: متوسط برداشت گندم دیم در استان 900 کیلو و متوسط برداشت گندم آبی 4 تن و 200 کیلوگرم در هکتار است.

قائمی گفت: در سال زراعی گذشته گندم کارانی از شهرستان های کازرون با برداشت 3 تن و 400 کیلو گندم دیم ومرودشت با 11 تن و 314 کیلو گندم آبی رکوردار برداشت گندم در استان فارس شدند.

در سال زراعی جاری 21 هزار هکتار از زمین های شهرستان کازرون به کشت گندم دیم و چهار هزار و 500 هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافت و در مجموع سطح زیر کشت این محصول در مقایسه با پارسال افزایش نداشت اما میزان برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال قبل، سه برابر شد.

از آغاز زمان برداشت گندم در کازرون تاکنون 49 هزار تن گندم برداشت شده است و پیش بینی می شود این میزان به بیش از 50 هزار تن برسد.

برداشت گندم در این شهرستان از اوایل اردیبهشت آغاز می شود و تا پایان خرداد ادامه دارد.